BRG Group
dc-intro-v2

Giới thiệu về cơ hội nghề nghiệp

Tập đoàn BRG hiện có hơn 21.600 cán bộ nhân viên trên toàn quốc, làm việc trong nhiều lĩnh vực như: sản xuất, thương mại dịch vụ, bất động sản nghỉ dưỡng, thể thao….

Trong suốt chặng đường phát triển, Tập đoàn BRG luôn xem con người là tài sản, quyết định sự thành công và phát triển của doanh nghiệp. Do đó, Tập đoàn luôn có nhiều chính sách đảm bảo quyền lợi để người lao động yên tâm công tác như: đảm bảo chế độ lương rõ ràng và hấp dẫn, có lộ trình tăng lương rõ ràng, đồng thời có chính sách lao động, phúc lợi nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động (bảo hiểm sức khỏe và ưu đãi bảo hiểm nhân thọ, tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ công nhân viên định kỳ mỗi năm 1 lần…).

Bên cạnh việc khuyến khích, động viên người lao động không ngừng sáng tạo, nỗ lực cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Tập đoàn BRG còn luôn tạo điều kiện để người lao động được tham gia các chương trình An sinh xã hội, từ thiện, hướng tới việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn hướng tới cộng đồng. Với những chính sách và hoạt động thực tế vì người lao động, năm 2018, Tập đoàn BRG đã vinh dự nhận bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng.

khát vọng cộng đồng đổi mới khát vọng cộng đồng đổi mới

cơ hội nghề nghiệp

Phòng tuyển dụng tập đoàn

 hr.tuyendung@brggroup.vn  |    Số 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84-24) 3939 3691